Doel

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan duurzame verbeteringen in en aan de gebouwen binnen het thema ‘de groene kerk’. Er zijn prachtige resultaten geboekt zoals zonnepanelen, nieuwe kozijnen met dubbele beglazing en de nieuwe entree. Als activiteitencommissie hebben we daar met onze opbrengsten van de PKN Bazaar een flinke bijdrage aan geleverd. En daar zijn we best trots op.

Voor ons doel hebben we enkele jaren geleden samen met het College van Kerkrentmeesters gekeken naar wat er nodig is voor onze kerk. Als kerk willen we midden in de samenleving staan. En we willen een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We merken dat, naast de dienst op zondag, ‘De Flambou’ ook vaker en breder wordt ingezet. Dit multifunctionele gebruik vraagt om een flexibeler interieur dan we nu hebben. Inmiddels hebben we de herinrichting van de hal gerealiseerd maar staat het aanpakken van de kerkzaal en verbetering in het zitcomfort nog op onze wensenlijst. Al deze veranderingen dragen bij aan de open, enthousiaste kerk te zijn waar je je als bezoeker welkom voelt.

Maar, zonder geld beginnen we niks en we kunnen niet alles in één keer realiseren. Elke bijdrage telt, ieder neemt een deel voor zijn of haar rekening en samen zorgen we er dan voor dat het laatste deel van de herinrichting er wel komt. De activiteitencommissie draagt bij door onze PKN Bazaar opbrengst beschikbaar te stellen voor toekomstige nieuwe stoelen.

Ons doel voor PKN Bazaar 2022 is dan ook: doorsparen voor nieuwe stoelen.

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€16.107

Als u dit project wilt steunen kunt u een gift overmaken op:

NL02 RABO 0356 4519 33, t.n.v. Activiteitencommissie PKN, o.v.v. Bazaar 2022

Vergeet niet dat uw gift aftrekbaar is van de belasting!